محصولات-ماژول اصلی

محصولات

محصولات

  
Title
10/100Mbps Swich
SW24
سـویـیـچ 24 پــورت غـیـر مـدیـریـتـی 10/100Mbps
10/100Mbps Swich
SW16
سـویـیـچ 16 پـورت غـیـر مـدیـریـتـی 10/100Mbps
10/100Mbps Swich
S808
سوییچ 8 پورت Fast Ethernet
10/100Mbps
10/100Mbps Swich
S505
سوییچ 5 پورت Fast Ethernet
10/100Mbps
10/100/1000Mbps Swich
SG24
سوییچ 24 پورت گیگابیت
10/100/1000Mbps
10/100/1000Mbps Swich
SG16
سوییچ 16 پورت گیگابیت
10/100/1000Mbps
10/100/1000Mbps Swich
S808G
سوییچ 8 پورت گیگابیت 10/100/1000Mbps
10/100/1000Mbps Swich
S505G
سوییچ 5 پورت گیگابیت 10/100/1000Mbps
PoE Switch
SW804P
سـوییچ اتـرنت 8 پـورت 10/100Mbps با 4 پـورت POE
PoE Switch
SW908PG
سوئیچ 8 پورت PoE و 1 پورت آپ‌لینک گیگابیت