محصولات-ماژول اصلی

محصولات

محصولات

  
Title
Wireless AC USB Adapter
A2000UA
کارت شبکه USB و دوبانده سری AC1200
1200Mbps
Wireless N USB Adapter
N300UA
کارت شبکه بی سیم USB سری N سرعت 300Mbps
Wireless N USB Adapter
N300UM
کارت شبکه USB سری N با سرعت 300Mbps
Wireless N USB Adapter
N150USM
کارت شبکه بی‌سیم USB سایز نانو سرعت 150Mbps
Wireless N USB Adapter
N150UA
کارت شبکه بی‌سیم USB سری N سرعت 150Mbps
Wireless N USB Adapter
N150UH
کارت شبکه بی سیم USB سری N سرعت 150Mbps
High Power
Wireless USB Adapter
A650UA
کارت شبکه USB و دوبانده سری AC650
650Mbps
Wireless N USB Adapter
N160USM
کارت شبکه بی‌سیم USB با پوشش گسترده
سایز نانو 150Mbps